Integration eller utanförskap - en fråga om kunskap?

Integration eller utanförskap - en fråga om kunskap?

Samhälle

Integration eller utanförskap - en fråga om kunskap?

Är du redan engagerad i integrationsfrågan (t ex som personal, god man, läxhjälp, volontär, fadder), funderar på att engagera dig på något sätt eller är allmänt intresserad? Här får du kunskap om de samhällen migranterna kommer ifrån, ökad kunskap om förutsättningarna för integrationsarbetet och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Integrationspolitiken från 1970-talet till idag, i Sverige
Kulturkartan, dsv World Values Survey, Sverige i förhållande till andra länder
Migranternas bakgrund och förutsättningar
Klanernas möte med rättsstaten
Utanförskap - vad innebär det?
Integration som lyckas

5 ggr, start tors 27/9 kl 14.30-16.45
Södermalm
425 kr
Ledare: Ing-Marie Persson, fil. dr i pedagogik, god man för ensamkommande flyktingbarn