Språk, Övrigt


Italienska B1

Förkunskaper
En kurs för dig som studerat italienska ca fem terminer eller motsvarande!

Kursplan - en överblick
Vi börjar en resa genom Italien och dess kultur, traditioner och livsstil. Vi kommer att läsa texter och tidningsartiklar, arbeta med hörövningar, film och spel. Vi kommer att bygga vidare på vår förmåga att producera texter och presentationer. Vi kommer bl a att lära oss komparativ och superlativ samt "imperfekt" och dess förhållande till "passato prossimo".

Lektionerna är på svenska men vi kommer att prata italienska så mycket som möjligt.

Material/teknik
Material delas ut av läraren.
Sammankomsterna är på distans via det digitala verktyget Zoom.
För att delta behöver du en dator med internetuppkoppling, mikrofon och kamera. Gärna ett headset om du har. Vi ber dig testa tekniken i god tid.

Kursledare
Federico Puggioni

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill gå vidare ”Italienska forts”

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.