Italienska grund A1 - del 3

Italienska grund A1 - del 3

Språk


En kurs för dig som studerat italienska två terminer eller motsvarande!

Kursledare
Federico Puggioni

Kursplan - en överblick
Denna kurs riktar sig till dig som har studerat italienska under minst två termin. Under lektionerna kommer vi att fortsätta att lägga grunderna för att börja förstå och göra oss förstådda på italienska.
Genom dialoger, små texter, bilder, hörövningar och spel kommer vi att lära oss att hantera vanliga situationer som kan uppstå under en resa i Italien, bl a boka en lägenhet, fråga efter vägen och förklara på ett enkelt sätt var en plats ligger.

Vi kommer också att arbeta vidare med grammatiken, framförallt kommer vo att introducera "passato prossimo".

Lektionerna är på svenska men vi kommer att prata italienska så mycket som möjligt.

Material
Tag med "Adesso si 1"

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill gå vidare ”Italienska forts”

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.