Språk


En kurs för dig som studerat italienska tre terminer eller motsvarande!

Kursledare
Federico Puggioni

Kursplan - en överblick
Denna kurs riktar sig till dig som har studerat italienska under minst tre termin. Under lektionerna kommer vi att fortsätta att lägga grunderna för att börja förstå och göra oss förstådda på italienska. Vi kommer att fokusera på muntlig kommunikation. Vi kommer att öva på vanliga situationer som kan uppstå under en resa i Italien. Bl a kommer vi att lära oss gå och handla, att prata om vädret, att fråga hur mycket klockan är. Vi kommer även att skriva enklare texter.

Vi kommer också att arbeta vidare med grammatiken, framförallt kommer vi att jobba med "passato prossimo" och bygga vidare på vårt ordförråd.

Lektionerna är på svenska men vi kommer att prata italienska så mycket som möjligt.

Material
Tag med "Adesso si 1"

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill gå vidare ”Italienska forts”

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.