Italienska A1 del 3

Denna kurs riktar sig till dig som har läst italienska under minst två terminer. Under lektionerna kommer vi att fortsätta lägga grunderna för att börja förstå och göra oss förstådda på italienska.
Genom dialoger, små texter, bilder, hörövningar och spel kommer vi att lära oss att hantera vanliga situationer som kan uppstå under en resa i Italien, bl a att boka en lägenhet, fråga efter vägen och förklara på ett enkelt sätt var en plats ligger.
Vi kommer också att arbeta vidare med grammatiken, framförallt kommer vi att introducera "passato prossimo"

Lektionerna är på svenska men vi kommer att prata italienska så mycket som möjligt.

Förkunskaper
Läst italienska två termin eller liknande

Material
Tag med "Adesso si 1"

Kursplan - en överblick
Vi kommer dessutom att göra nyttiga och systematiska grammatikövningar. Bland annat kommer vi att studera:
- alfabetet
- uttalet
- maskulina och feminina substantiv
- obestämda och bestämda artiklar
- presens indikativ av regelbundna och oregelbundna verb
- adjektiv och böjning

Kursledare
Federico Puggioni

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill gå vidare ”Italienska forts”

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.