Italienska grund A2 - del 1

Italienska grund A2 - del 1

Språk


Denna kurs är för dig som har studerat italienska under ca tre terminer!

Kursledare
Federico Puggioni

Kursplan - en överblick
Denna kurs är till för dig har studerat italienska under minst tre terminer. Under lektionerna kommer vi att fortsätta arbeta för att förstå och göra oss förstådda på italienska.
Vi kommer framförallt att fokusera på muntlig kommunikation. Vi kommer att öva på vanliga situationer som kan uppstå under en resa i Italien. Bl. a. kkommer vi att lära oss att gå och handla, att prata om vädret, att fråga hur mycket klockan är. Vi kommer även att skriva enklare texter.

Vi kommer också att arbeta vidare med grammatiken, framförallt kommer vi att passato prossimo.

Lektionerna är på italienska med förklaringar på svenska om det behövs.

Material
Tag med "Adesso si 1"

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill gå vidare ”Italienska forts”

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.