Språk


Denna kurs är för dig som har studerat italienska under ca fyra terminer!

Kursledare
Federico Puggioni

Kursplan - en överblick
Denna kurs är till för dig har studerat italienska under minst fyra terminer. Vi börjar en resa genom Italien och dess kultur, traditioner och livsstil. Vi kommer att läsa texter och tidningsartiklar, arbeta med hörövningar, film och spel. Vi kommer att bygga vidare på vår förmåga att producera texter och presentationer. Vi kommer bl a att lära oss komparativ och superlativ samt "imperfekt" och dess förhållande till "passato prossimo".

Vi kommer också att arbeta vidare med grammatiken, framförallt kommer vi att passato prossimo.

Lektionerna är på italienska med förklaringar på svenska om det behövs.

Material
Delas ut av ledaren

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill gå vidare ”Italienska forts”

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.