Språk


Italienska A2 del 1

Denna kurs riktar sig till dig som har läst italienska under ca 3 terminer eller liknande. Under lektionerna kommer vi att fortsätta grunderna för att förstå och göra oss förstådda på italienska.
Vi kommer framförallt att fokusera på muntlig kommunikation. Vi kommer att öva på vanliga situationer som kan uppstå under en resa i Italien. Bl.a. kommer vi att lära oss att gå och handla, att prata om vädret, att fråga hur mycket klockan är. Vi kommer även att skriva enklare texter.
Vi kommer också att arbeta vidare med grammatiken, framför allt kommer vi att jobba vidare med "passato prossimo" och bygger vidare på vårt ordförråd.

Lektionerna är på svenska men vi kommer att prata italienska så mycket som möjligt.

Förkunskaper
Läst italienska minst tre terminer eller liknande

Material
Tag med "Adesso si 1"

Kursplan - en överblick
Vi kommer dessutom att göra nyttiga och systematiska grammatikövningar. Bland annat kommer vi att studera:
- alfabetet
- uttalet
- maskulina och feminina substantiv
- obestämda och bestämda artiklar
- presens indikativ av regelbundna och oregelbundna verb
- adjektiv och böjning

Kursledare
Federico Puggioni

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill gå vidare ”Italienska forts”


Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.