Pedagogik


Den här endagsutbildningen riktar sig främst till personal inom LSS och äldrevården, och för dig som vill bli högläsare på äldreboenden.
Men alla som vill lära sig att läsa högt för andra är välkomna att anmäla sig.
Efter utbildningsdagen får kursdeltagarna ett diplom från MTM och Studieförbundet Vuxenskolan som visar att de gått läsombudsutbildning.

Program för Läsa tillsammans:
8.30 Registrering. Namnskyltar. Kaffe och fralla.
9.00 Inledning. Allas rätt till läsning. Vad innebär uppdraget som läsombud och högläsare och vad säger lagen?
Bibliotekens och omsorgens roll.
9.15 Läsa för andra – tips och tricks.
Bitte Sahlström, Årets läsombud 2018, leder workshop i högläsning. Vi övar i smågrupper.
10.30 MTM, Myndigheten för tillgängliggörande av medier.
MTM – en resurs för dig som läsombud. David Södergren Medin, Studieförbundet Vuxenskolan.
11.00 Biblioteket – en tillgång för läsombud och läsare.
Bibliotekarie Gunilla Stjernqvist från Hornstulls bibliotek om lånekort och utbudet av lättläst.
11.30 Lunch på Scandic Malmen. Buffé. Ingår i kursavgiften.
12.45 Läsa för andra – workshop del 2 med Bitte Sahlström.
Vi övar i smågrupper.
14.00 Att välja läsning. Bittes bästa tips: 10 böcker att börja med.
14.30 Fikapaus. Kaffe och bulle.
15.00 Skriv enkelt! Så förenklar du information så att den blir lätt att ta till sig.
Workshop under ledning av Bo Carlqvist, Studieförbundet Vuxenskolan.
16.30 Slut för dagen


Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post. Om det är din arbetsgivare som betalar kursavgiften, skriv fakturaadressen i meddelanderutan när du anmäler dig.

Frågor?
Kontakta Eli Åhman Owetz, verksamhetsutvecklare
08-6790300
eli.ahman@sv.se
eller Bo Carlqvist, verksamhetsutvecklare
bo.carlqvist@sv.se
08-12055144