Hälsa & välbefinnande

Rörelse-röst övningar, vi sitter på stol och gör enkla rörelser som stärker muskel/ koordinationen i kroppen och som aktiverar samspel mellan vänster och höger kroppsdel. Vi kopplar till rörelserna, klapp, stamp, röst-ljud för att aktivera, stimulera hela kroppen. Därefter en stund av avslappning/ meditation. Fika och samtal.
Ordinarie pris 835 kr, medlem i Afasiföreningen betalar endast 585 kr.