Hälsa & välbefinnande

Rörelse-röst övningar, vi sitter på stol och gör enkla rörelser som stärker muskel/ koordinationen i kroppen och som aktiverar samspel mellan vänster och höger kroppsdel. Vi kopplar till rörelserna, klapp, stamp, röst-ljud för att aktivera, stimulera hela kroppen. Därefter en stund av avslappning/ meditation. Fika och samtal.
Priset 615 kr gäller medlem i Afasiföreningen. Ordinarie pris 890 kr.