Funktionsnedsättning

En mötesplats för dig med me/cfs i lugn miljö. Magdalena leder samtal om allt som berör livet som me-sjuk: dagsläget, hjärntrötthet och fysiska symtom, pacing, möjliga behandlingar, kost och kosttillskott, bemötande från familj, vänner och samhälle.

Träffarna inleds med avslappning, vi talar om dagens tema och har lång fikapaus med tid för småprat och avslutar med lätt qi gong eller yoga. Varje deltagare gör endast det den vill och orkar, du kan sitta eller ligga ned.

Vi byter tips och råd, och lär av varandras erfarenheter om livet med me/cfs.

Magdalena Ekenberg är filosof och me-sjuk För frågor ring 076 766 94 24 eller maila magdalena.ekenberg@gmail.com

Träffar torsdagar varannan vecka: Online den 2, 30 september, 28 oktober, 25 november

Fysiska möten den 16 september, 14 oktober, 11 november


Lokal: Föreningslokalen, Atlasvägen 49, Nacka https://www.hitta.se/kartan!~59.30341,18.12591,15z/tr!i=UzYyJaS9/search!i=1011098679!q=Atlasv%C3%A4gen%2049%2C%20Nacka!t=single!st=plc!a=59.30341:18.12591