Hälsa & välbefinnande

Du meddelas per post med kallelse till start samt faktura.
Detta är en workshop för dig som har en ME-diagnos och är medlem i RME. Denna workshop handlar om att skapa en medveten vardag och en ME-smart livsstil. Vi undersöker hur du kan få ökad livskvalitet inom ramen för din nuvarande aktivitetsnivå. Workshopen baseras främst på Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som är en tredje vågens KBT-metod, samt på beteende- och näringsmedicin som är relevant för symptomlindring.