Musik, teater


Du får en översikt av den tidiga europeiska musikhistorien från medeltiden t o m barocken vid mitten av sjuttonhundratalet.
Viktiga musikbegrepp förklaras så att du kan uppfatta hur musiken förändras från sekel till sekel.

Nivå
Kursen kan fungera bra även för dig som tidigare inte lyssnat på klassisk musik.


Material
CD-skivor med tillhörande texter.Kursledare
Klaes-Göran Jernhake, fil.dr
Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.