Musik, teater


På kursen musiklyssning och konserter förbereder vi några av höstens konserter i Konserthuset genom att i förväg lyssna på några av de verk som finns inspelade.
Du lär dig att bättre följa med i musiken, uppfatta former och olika instrumentklanger. Musikhistoriska sammanhang och förklaringar varför verken kom till ingår också.
Ibland jämför vi olika inspelningar av verken.

Det går utmärkt att delta i kursen även om du inte vill gå på konserterna.

Nivå
För alla som är intresserade av att fördjupa sina upplevelser av klassisk musik och lära sig mer om olika tonsättare.

För mer info om vilka konserter som ges under våren, gå in på www.konserthuset.se. Konserterna ingår ej i deltagaravgiften.


Material
CD-skivor med tillhörande texter.

Kursledare
Klaes-Göran Jernhake, fil. dr
Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.