SCA Supported Conversation for adults with Aphasia - grundkurs i samtalsstöd

SCA Supported Conversation for adults with Aphasia - grundkurs i samtalsstöd

Kommunikation, information

Med hjälp av den kanadensiska metoden "SCA - Supported Conversation for adults with Aphasia" lär du dig hur man kan underlätta och stödja kommunkation med personer som har medelsvår till svår afasi. Kursen är lämplig för alla som i sin vardag träffar personer med afasi. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och samtalsträning med personer med afasi.
Kontakta Afasicenter 08-7204480 för mer information och anmälan till 2 -dagars eller 4 halvdagars utbildning.