Musik, teater


Sedan mitten av nittonhundratalet har kunskapen om Schuberts omfattande produktion ständigt ökat och fördjupats.
Föreställningar om tonsättaren har förskjutits från ytliga klichéer till den om en ytterst gåtfull personlighet. Upplevelser av inkännande framföranden av Schuberts nyckelverk kan än idag för många vara både omtumlande och uppfattas som en oas av frid i en hektisk samtid.

Kursen försöker ge en totalbild utifrån vad vi nu vet.

Nivå
För alla som är intresserade av att fördjupa sina upplevelser av klassisk musik och lära sig mer om olika tonsättare.


Material
CD-skivor med tillhörande texter.


Kursledare
Klaes-Göran Jernhake, fil.drBra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.