Självporträtt

Självporträtt

Historia & Konsthistoria

Självporträttens mästare från renässansen och fram till idag porträtteras.
Från äldre mästare som Dürer och Rembrandt via Wienerexpressionisterna Schiele och Kokoschka eller nordiska sekelskifteskonstnärer som Zorn och Schjerfbeck och ända fram till dagens konstnärer som Lena Cronqvist och Marianne Lindberg de Geer.