Media & kommunikation


Alla bär vi på historier som väntar på att bli berättade!

Det här är för dig som bär på livsberättelser och hitta ett personligt uttryckssätt. Är du van eller ovan att skriva, spelar ingen roll. Alla är välkomna.

Nivå
Grund

Mål med kursen
o Inspiration att kliva in i ditt eget berättarrum.
o Kreativa, lekfulla skrivövningar som ger dig skrivarkickar.
o Konstruktiva samtal om skrivprocesser och textbearbetning.

Kursplan
1. Om skrivande och inspiration. Introduktion flödesskrivande.
2. Om att fiska fram sina minnen och utveckla en berättelse.
3. Om att skriva utifrån bilder.
4. Om att använda alla sina sinnen i skrivandet.
5. Om olika former av text och hur de kan komplettera varandra.
6. Om att foga samman sina texter och sätta punkt.

Varje träff innehåller korta skrivövningar, positiv respons och skrivtips.

Kursledare
Carina Roxström, journalist och utbildad skrivpedagog med lång erfarenhet av skrivundervisning.

OBS!Kursen är varannan vecka.
Om behov uppstår kan kursen komma att genomföras på distans.

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.