Media & kommunikation

Vill du gå på skrivarkurs?

Beskrivning
Idéer du inte anade att du hade, det du inte visste att du visste, väcks till liv genom skrivövningar. Du får tillgång till redskap du kan ha glädje av oavsett om du vill skriva dikter eller noveller, en roman eller livsberättelse. En kurs både för dig som vill komma igång och för dig som redan skrivit ett tag, kanske i andra former och vill få nya impulser.

Inriktning
Skönlitterära former - såväl dikt som berättelse, novell och roman.

Nivå
Nybörjare

Mål
Deltagarna bekantar sig med olika litterära tekniker och väcker samtidigt liv i egna, slumrande kreativa resurser.

Kursplan
1. Skrivprocessen, tre avstamp: den inre tankeströmmen, orden och bilden
2. Gestaltning och personteckning
3. Association och dialog
4. Rytmer – för ögat, för örat, för tanken
5. Bildspråk, stil och genre

Så här planerar vi att arbeta
Miniföreläsningar och skrivövningar som ger inblick i olika grepp varvas med samtal kring deltagarnas skrivprojekt och texter. Upplägget anpassas fortlöpande utifrån gruppens önskemål och behov. Förslag ges på frivilliga hemuppgifter att arbeta vidare med mellan sammankomsterna.

Kursen är varannan vecka.

Ledare
Helga Härle, författare och skrivpedagog


Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.
Har du valt Klarna som betalningsalternativ skickas det bara ut en kallelse innan start.

Vi strävar efter att hålla hög kvalitet på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerlig ledarutbildning.