Media & kommunikation


Vill du gå på skrivarkurs?

Beskrivning
Idéer du inte anade att du hade, det du inte visste att du visste, väcks till liv genom skrivövningar. Du får tillgång till redskap du kan ha glädje av oavsett om du vill skriva dikter, noveller eller en roman.

Inriktning
Skönlitterära former - såväl dikt som berättelse, novell och roman

Nivå
Fortsättning. Du kan även deltagit en termin på grundkurs eller ha erfarenhet av att ge och få textrespons.

Mål
Deltagarna fördjupar sig olika litterära tekniker och utvecklar sina kreativa resurser.

Kursplan
1. Skrivprocesser – skriva om, skriva vidare, skriva nytt. Struktur och improvisation
2. Komposition – helheten och delarna
3. Perspektiv och proportioner.
4. Undertext, kontext, intertext, metatext – mellan orden och bredvid.
5. Tempo, dynamik och spänning

Så här planerar vi att arbeta
Miniföreläsningar och skrivövningar som ger inblick i olika grepp varvas med samtal kring deltagarnas skrivprojekt och texter. Upplägget anpassas fortlöpande utifrån gruppens önskemål och behov. Förslag ges på frivilliga hemuppgifter att arbeta vidare med mellan sammankomsterna.

Ledare
Helga Härle, författare och skrivpedagog


Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.
Har du valt Klarna som betalningsalternativ skickas det bara ut en kallelse innan start.

Vi strävar efter att hålla hög kvalitet på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerlig ledarutbildning.