Historia & Konsthistoria


Genom denna fortsättningskurs i släktforskning får du som deltagare kunskap om de vanligaste - och från vår nuvarande skrivstil avvikande - skrivtecknen/teckenkombinationerna och möjlighet att träna upp en grundförmåga att läsa den tyska handstilen.
Vi visar också en systematik i att tolka en text och stiftar bekantskap med lite kyrkobokslatin.

Förkunskaper
Genomgått tidigare släktforskning grund eller motsvarande

Ledare
Ulf Berggren, släktforskare. Författare till bl a Vad står det? Handbok i handskriftsläsning

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill gå vidare ”Forska vidare med dator”


Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.