Trädgård, hus och hem

Slåtterkurs - teknik och skötsel
Lär dig hantera lien med individuell handledning. Råd om hur man hanterar sin lie och vilken storlek på orv som passar i förhållande till arm- och kroppslängd. Hur ställer du in lien så den passar just dig, hur ska liebladet vässas och hur slår du med bästa teknik. I samarbete med Bergianska trädgården.
Vår ledare Kjell har 20 års erfarenhet av att lära ut om slåtter, kulturarbetare med lärarbakgrund, bosatt i Småland. Egen lie tas med, om du har. Lie kommer även att kunna köpas.

Ledare: Kjell Gustafsson
1 gång - 995 kr
Fre 2/7 kl 9.00-16.00
Bergianska trädgårdens våtmark och ängar

För mer information kontakta Christina Ihrén, 08-679 03 75 eller christina.ihren@sv.se

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.