Djur, natur & miljö, Trädgård, hus och hem, Övrigt

Slåtterkurs - teknik och skötsel
Lär dig hantera lien med individuell handledning. Råd om hur man hanterar sin lie och vilken storlek på orv som passar i förhållande till arm- och kroppslängd. Hur ställer du in lien så den passar just dig, hur ska liebladet vässas och hur slår du med bästa teknik.
Vår ledare Kjell har lång erfarenhet av slåtter och är kulturarbetare med lärarbakgrund. Egen lie tas med, om du har. Lie kommer även att kunna köpas.
I samarbete med Bergianska trädgården.

Ledare: Kjell Gustafsson
1 gång - 1150 kr
Fre 1/7 kl 9.00-16.00
Bergianska trädgårdens våtmark och ängar

För mer information kontakta Christina Ihrén, 08-679 03 75 eller christina.ihren@sv.se

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.