Hantverk & konst


Slöjdhandledarutbildning - Att förmedla slöjd

En utbildning som omfattar slöjdmetodik och slöjdkunskaper i syfte att öva upp förmågan att förmedla kunskap och handleda barn, unga och vuxna i slöjd. Att dela med sig så att alla kan lyckas.

Mål
Utbildningen är fördelad över åtta fredagar och passar dig som vill starta Slöjdklubb för barn i åldrarna 7-12 år eller dig som vill integrera slöjd i ditt arbete, som t ex museipedagog, kulturskollärare eller i annan pedagogisk verksamhet.
Den passar också dig som vill ha nya redskap för att förmedla dina slöjdkunskaper på ett inspirerande och säkert sätt.
I och med utbildningen blir du, en del av vårt handledarnätverk. Det innebär att du blir inbjuden till handledarträffar, fortbildningar och annat kul.

Förkunskaper
För att du ska få ut mesta möjliga av utbildningen bör du ha slöjdvana och vara genuint intresserad av att låta slöjdandet komma andra till godo.

Kursinnehåll
Slöjdhandledarutbildningen utgår från den traditionella slöjden, som bygger på enkla metoder, tekniker och handverktyg, material från naturen samt smart resurshantering. Under utbildningen utgår vi från gruppens behov och delar kunskap med varandra.
Vi engagerar även inspirerande slöjdare och föreläsare som berättar och visar utifrån sin expertis. Vi blandar slöjdande i olika material och tekniker med föreläsningar och gruppdiskussioner om bland annat:
• Mångfald och tillgänglighet
• Slöjdmaterial och hållbarhet
• Ledarskap och gruppdynamik
• Handlingsburen kunskap förmedlad på ett traderande sätt
• Praktiska slöjdövningar
• Barnolycksfallsutbildning.

Kurslärare
Föreläsare och handledare är länshemslöjdskonsulenterna hos Slöjd Sthlm samt en rad engagerade och kunniga slöjdare, föreläsare och experter.


Material
I deltagaravgiften ingår Fika, slöjdmaterial, lån av verktyg och redskap, loggbok, kopiering, föreläsningar, inträden, guidade visningar och personlig coachning.

Intyg erhålles vid minst 75 % närvaro under utbildningen.

Kursdatum
8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4, 26/4, 9/5, 24/5

Utbildningen kommer att vara förlagt till olika lokaler i Stockholm med omnejd. Bland annat UngZon Flemingsberg, Nordiska museet, Historiska museet, Etnografiska museet och Stockholms läns hemslöjdsförening.

Kontakt
Maria Neijman, maria.neijman@stockholmslansmuseum.se, 076-526 94 74 eller
Lotta Sone Åséll, lotta.sone.asell@stockholmslansmuseum.se, 076-526 94 72


Kursen ges i samarbete med Slöjd Stockholm, Stockholms läns museum


Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.