Hantverk & konst


Slöjdhandledarutbildning - Att förmedla slöjd

En utbildning som omfattar slöjdmetodik och slöjdkunskaper i syfte att öva upp förmågan att förmedla kunskap och handleda barn, unga och vuxna i slöjd.

Mål
Utbildningen är fördelad över åtta måndagar och passar dig som vill starta Slöjdklubb för barn i åldrarna 7 - 12 år eller dig som vill integrera slöjd i ditt arbete, som t ex museipedagog, kulturskollärare eller i annan pedagogisk verksamhet. Den passar också dig som vill ha nya redskap för att förmedla dina slöjdkunskaper till unga och vuxna på ett inspirerande och säkert sätt.
Slöjdhandledarutbildningen utgår från den traditionella slöjden som bygger på enkla metoder, tekniker och handverktyg, material från naturen och smart resurshantering. Under utbildningen utgår vi från gruppens behov och delar också kunskap med varandra.

Förkunskaper
För att du ska få ut mesta möjliga av utbildningen bör du ha slöjdvana och vara genuint intresserad av att låta slöjdandet komma andra till godo.

Kursinnehåll
Utbildningen leds av länshemslöjdskonsulenterna i Stockholm, dessutom engagerar vi inspirerande slöjdare och föreläsare som berättar, visar och handleder utifrån sin expertis. Vi blandar praktiskt arbete i olika material och slöjdtekniker med föreläsningar och gruppdiskussioner om bland annat:
• Mångfald, delaktighet och tillgänglighet
• Slöjdmaterial, -metodik och hållbarhet
• Ledarskap, likabehandling och gruppdynamik
• Handlingsburen kunskap förmedlad på ett traderande sätt
• Praktiska slöjdövningar

Dessutom ingår en halv dag med barnolycksfallsutbildning.

I och med utbildningen blir du, en del av vårt handledarnätverk. Det innebär att du blir inbjuden till handledarträffar, fortbildningar och annat kul.

Kurslärare
Föreläsare och handledare är länshemslöjdskonsulenterna hos Slöjd Sthlm samt en rad engagerade och kunniga slöjdare, föreläsare och experter.

Material
I deltagaravgiften ingår kaffe, slöjdmaterial, lån av verktyg och redskap, loggbok, kopiering, föreläsningar, inträden, guidade visningar och personlig coachning.

Intyg erhålles vid minst 75 % närvaro under utbildningen.

Du behöver kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret för att delta i utbildningen.

Kurslängd
64 studietimmar - varannan vecka, start 23 sept (uppehåll under jul, sista gången är 13 jan 2020)

Lokal
Utbildningen kommer att vara förlagd till olika lokaler i Stockholm med omnejd. Bland annat, Nordiska museet, Historiska museet, Etnografiska museet och Stockholms läns hemslöjdsförening.


Utbildningen sker i ett samarbete mellan Slöjd Stockholm, Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, Statens Historiska museer, Nordiska Museet, Världskulturmuseerna Etnografiska och Stockholms läns hemslöjdsförening.Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.