Cirkel i språklig stimulans för dig som har afasi.
Vi fokuserar på att träna olika sätt att kommunicera och tar upp olika ämnen och dagsaktuella frågor som intresserar.
865 kr för medlem i Afasiföreningen, ordinarie pris 1150 kr.
Kontakta oss på tel 08-6790381, eller Afasiföreningen 08-7204480 för mer information.