Språklig stimulans för personer med grav afasi - vi arbetar med bilder och andra pedagogiska hjälpmedel, lättlästa dagsnyheter och tränar kommunikation tillsammans.
Ordinarie pris är 1065, medlemmar i Afasiföreningen betalar endast 820 kr för hel termin.