Hälsa & välbefinnande

Cirkel i språklig stimulans för dig som har afasi.
Vi fokuserar på att träna olika sätt att kommunicera och tar upp olika ämnen och dagsaktuella frågor som intresserar.
825 kr för medlem i Afasiföreningen, ordinarie pris 1080 kr.
Kontakta oss på tel 08-6790381 för mer information.