Historia & Konsthistoria


Kungsholmen - från Stadshuset till grubbensområdet

Anders Allard är vår guide som leder vandringar i både Stockholms stad och i Uppsala. Anders är även en mycket berest fotograf som besökt 70-75 olika länder.
Efter vandringen får deltagarna en sammanfattning på mejl, med länk till bilder på det man sett och lärt sig under dagen.

Några av de frågor som besvaras under denna vandring:

- Vad kallades Kungsholmen på 1400-talet?
- Vad fanns det tidigare på den plats där Stadshuset ligger nu?
- Varifrån sägs det att Ragnar Östberg fick inspirationen till Stadshustornets utseende?
- Var finns brovalvet från gamla Riddarholmsbron?
- Var har Ragnar Östberg signerat sitt verk Stockholms stadshus?
- Vem var Samuel Owen?
- Var finns Kungsholmens största femöring?
- Varför heter det Parmmätargatan?
- Vad är Coldinuorden och vad har den för koppling till Kungsholmen?
- Var finns "Suckarnas gång" och vad är det?
- Vad var "Grubbens" för något?

Samlingsplats: Utanför ingången till Riddarholmskyrkan, Birger Jarls Torg 3

Obligatorisk föranmälan.