Historia & Konsthistoria


Södermalm - från Sista styverns trappor till Mäster Pers gränd

Anders Allard är vår guide som leder vandringar i både Stockholms stad och i Uppsala. Anders är även en mycket berest fotograf som besökt 70-75 olika länder.
Efter vandringen får deltagarna en sammanfattning på mejl, med länk till bilder på det man sett och lärt sig under dagen.

Några av de frågor som besvaras under denna vandring:

- Var finns Skvallertanterna?
- Varför heter det Stora Mejtens Gränd?
- Var skrev Ulf Lundell romanen "Jack"?
- Var bodde Per Anders Fogelström?
- Varför heter det Sista Styverns trappor?
- Vem var Anna Lindhagen?
- Var ligger den skrivarlya Hasse & Tage använde?
- Varför heter det Vita Bergen?
- Varför heter det Tjärhovsgatan?

Samlingsplats: Utanför Fjällgatans Kaffestuga, Fjällgatan 37

Obligatorisk föranmälan.