Språk


Swedish Level A1 (Information på svenska nedan)

We learn to speak and write in Swedish in a friendly and encouraging group.

Contents:
We practice pronunciation and vocabulary. We will also practice reading and writing Swedish texts. The learning focuses on enthusiasm, joy and curiosity based on the course book and on inspiring and fun elements during the course.

Previous Knowledge:
SFI Study Path 2 or equivalent.

Course Book:
Bring Rivstart A1 + A2 Textbook and Exercise Book by Paula Levy Scherrer and Karl Lindemalm, Natur & Kultur (2nd edition 2014).

Course Leader:
Lena Lindström is a licensed English teacher and has studied and worked in England for many years. Lena has also travelled extensively in Asia, Europe, North America, Oceania and South America.

Development Opportunities:
Svenska A2/Swedish A2 (Spring 2020)

Svenska nybörjare

Vi lär oss att tala och skriva på svenska i en vänlig och uppmuntrande grupp.

Innehåll
Vi tränar på uttal och ordkunskap. Vi kommer också att träna på att läsa och skriva enkla texter.
Inlärningen bygger på entusiasm, glädje och nyfikenhet med utgångspunkt i kursboken samt på inspirerande och roliga inslag under kursens gång.

Förkunskaper
SFI Studieväg 2 eller motsvarande.

Material
Tag med Rivstart A1+A2 Textbok och övningsbok av Paula Levy Scherrer och Karl Lindemalm, Natur och Kultur (2:a upplagan 2014).

Kursledare
Lena Lindström är legitimerad engelsklärare och har studerat och arbetat i England under många år. Lena har även rest runt mycket i Australien, Nya Zeeland, USA och Kanada samt många andra delar av världen då hon alltid varit intresserad av möten med människor och olika kulturer.


Utvecklingsmöjligheter:
För dig som vill gå vidare ”Svenska forts”

Europarådets nivåskala

A1 – Jag förstår mycket enkla meningar, kan
ställa och besvara enkla frågor samt använda
enkla fraser.
A2 – Jag uppfattar huvudinnehållet i korta
tydliga och enkla budskap, meddelanden
samt fungerar i korta sociala sammanhang.
B1 – Jag kan i stora drag förstå många radio-
och TV-program, kan oförberedd gå in i
ett samtal om kända ämnen.
B2 – Jag förstår det mesta i nyheter och aktuella
TV-program, kan diskutera med infödda
på ett naturligt sätt.

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.