Funktionsnedsättning

TAKK-Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation/Teckenkommunikation/stödtecken används tillsammans med hörande personer som har nedsatt kommunikations- eller talförmåga. TAKK är även uppskattat i grupper med barn utan nedsatt kommunikationsförmåga.
Kurserna vänder sig till närstående och personal i förskola/skola, på daglig verksamhet och i gruppbostad som arbetar med språkutveckling. Kursdagar: onsdagar 15/9, 6/10, 10/11.

Förkunskaper
Inga

Nivå
Nybörjare grund steg 1, intensivkursen ges i snabbare takt

Material
Folder med bilder på olika tecken som används under en grundkurs steg 1.

Kursplan - en överblick
• Detta är TAKK en introduktion
• Handalfabetet och siffror
• Teckenkunskap, praktiska övningar

Variationer kan förekomma

Kursledare
Eva Bergman

Lågstadielärare och har inom yrket använt sig av sina teckenkunskaper. Har mångårig erfarenhet som cirkelledare i TAKK.

Utvecklingsmöjligheter:
För dig som vill gå vidare ”kursnamn”
Nybörjare grund steg 2 forts från steg 1.
Grundkursen består av 4 steg därefter finns också fortsättning

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.
Intyg utfärdas vid 70 % närvaro.