Funktionsnedsättning

TAKK-Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation/Teckenkommunikation/stödtecken används tillsammans med hörande personer som har nedsatt kommunikations- eller talförmåga. TAKK är även uppskattat i grupper med barn utan nedsatt kommunikationsförmåga. Kurserna vänder sig till närstående och personal i förskola/skola, på daglig verksamhet och i gruppbostad som arbetar med språkutveckling. Kursdatum: 23/9, 14/10 och 18/11

Förkunskaper:
Steg 2 eller motsvarande

Nivå:
Grund steg 3, intensivkursen ges i snabbare takt

Material:
Folder med bilder på olika tecken som används under en grundkurs steg 3

Kursplan - en överblick
• Utökat teckenförråd
• Praktiska övningar i vardaglig användning

Kursledare: Eva Bergman
Lågstadielärare och har inom yrket använt sig av sina teckenkunskaper. Har mångårig erfarenhet som cirkelledare i TAKK.

Utvecklingsmöjligheter:
Grundkursen består av 4 steg därefter finns fortsättning

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.
Intyg utfärdas vid 70 % närvaro.