Funktionsnedsättning

TAKK-Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation/Teckenkommunikation/stödtecken används tillsammans med hörande personer som har nedsatt kommunikations- eller talförmåga.
TAKK är även uppskattat i grupper med barn utan nedsatt kommunikationsförmåga.

Kurserna vänder sig till närstående och personal i förskola/skola, på daglig verksamhet och i gruppbostad som arbetar med språkutveckling.


Förkunskaper
Inga

Nivå
Nybörjare grund steg 1

Material
Folder med bilder på olika tecken som används under en grundkurs steg 1.

Kursplan - en överblick
• Detta är TAKK, en introduktion
• Handalfabetet och siffror
• Teckenkunskap, praktiska övningar

Kursledare
Eva Bergman. Lågstadielärare och har inom yrket använt sig av sina teckenkunskaper. Har mångårig erfarenhet som cirkelledare i TAKK.

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill gå vidare
Nybörjare grund steg 2 forts från steg 1.
Grundkursen består av 4 steg därefter finns fortsättning

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.
Intyg utfärdas vid 70 % närvaro.