Funktionsnedsättning


TAKK-Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation/Teckenkommunikation/stödtecken används tillsammans med hörande personer som har nedsatt kommunikations- eller talförmåga.
TAKK är även uppskattat i grupper med barn utan nedsatt kommunikationsförmåga.

Kurserna vänder sig till närstående och personal i förskola/skola, på daglig verksamhet och i gruppbostad som arbetar med språkutveckling.

Förkunskaper
Inga

Nivå
Nybörjare grund steg 1

Material
Specialgjord mapp med bilder på olika tecken som används under en grundkurs.

Kursplan - en överblick
1. Detta är TAKK, en introduktion
2. Handalfabetet och siffror
3. Teckenkunskap, praktiska övningar

Kursledare
Eva Bergman. Lågstadielärare och har inom yrket använt sig av sina teckenkunskaper. Har mångårig erfarenhet som cirkelledare i TAKK.

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill gå vidare
Nybörjare grund steg 2 forts från steg 1.
Grundkursen består av 4 steg därefter finns fortsättning

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.
Intyg utfärdas vid 70 % närvaro.