TAKK/Teckenkommunikation/Stödtecken fotsättning efter grundkursen

TAKK/Teckenkommunikation/Stödtecken fotsättning efter grundkursen

Pedagogik

TAKK-Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation/Teckenkommunikation/stödtecken används tillsammans med hörande personer som har nedsatt kommunikations- eller talförmåga. TAKK är även uppskattat i grupper med barn utan nedsatt kommunikationsförmåga. Kurserna vänder sig till närstående och personal i förskola/skola, på daglig verksamhet och i gruppbostad som arbetar med språkutveckling. Kursdagar: udda veckor

Förkunskaper:
Steg 4 eller motsvarande

Nivå:
Fortsättning efter grundkursen

Material:
Varierat

Kursplan - en överblick
1. Utökat teckenbehov
2. Praktiska övningar i vardaglig användning


Kursledare: Eva Bergman

Lågstadielärare och har inom yrket använt sig av sina teckenkunskaper. Har mångårig erfarenhet som cirkelledare i TAKK.

Utvecklingsmöjligheter:

Grundkursen består av 4 steg därefter finns fortsättning

Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.Kontakta mig för mer information:
Lill Carlsson
Verksamhetsutvecklare
lill.carlsson@sv.se
eller ring 08-679 03 33.