TAKK/Teckenkommunikation/Stödtecken nybörjare grund steg 1

TAKK/Teckenkommunikation/Stödtecken nybörjare grund steg 1

Pedagogik

TAKK-Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation/Teckenkommunikation/stödtecken används tillsammans med hörande personer som har nedsatt kommunikations- eller talförmåga. TAKK är även uppskattat i grupper med barn utan nedsatt kommunikationsförmåga. Kurserna vänder sig till närstående och personal i förskola/skola, på daglig verksamhet och i gruppbostad som arbetar med språkutveckling.

Förkunskaper:
Inga

Nivå:
Nybörjare grund steg 1

Material:
Tecken förstås, Tecken tillhands del 1


Kursplan - en överblick
1. Detta är TAKK, en introduktion
2. Handalfabetet och siffror
3. Teckenkunskap, praktiska övningar

Kursledare: Eva Bergman

Lågstadielärare och har inom yrket använt sig av sina teckenkunskaper. Har mångårig erfarenhet som cirkelledare i TAKK.

Utvecklingsmöjligheter:
För dig som vill gå vidare
Nybörjare grund steg 2 forts från steg 1.
Grundkursen består av 4 steg därefter finns fortsättning

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.
Intyg utfärdas vid 70 % närvaro.Kontakta mig för mer information:
Lill Carlsson
Verksamhetsutvecklare
lill.carlsson@sv.se
eller ring 08-679 03 33.