Tillbaka

100 år av bildning

Den första studiecirkeln i det som kom att bli Studieförbundet Vuxenskolan, fyller 100 år idag den 24 september 2020. Studiecirkeln har varit och är en fantastisk möjlighet till hur vi med små medel kan träffas för att lära, reflektera och debattera.
Den 24 september 1920 kallade Eric Carlsson sina kamrater i Slöinge, Halland, till den första studiecirkeln, ”Fria tankars hem”. Namnet hittade brodern Rudolf på och målet var att deltagarna skulle tänka själva och att de skulle tänka fritt. Detta var startskottet för Studieförbundet Vuxenskolan och studiecirkeln i landsbygdsrörelsen. Studiecirkeln har varit och är en fantastisk möjlighet till hur vi med små medel kan träffas för att lära, reflektera och debattera.  

Genom studiecirklarna har föreningar gett människor runt om i vårt land, tillgång till bildning. Studiecirkeln har möjliggjort för den enskilde människan att skaffa sig kunskaper i språk, ekonomi, vardagsjuridik, samhällskunskap, musik, föräldraskap, motorsågskort, miljökunskap och mycket, mycket mer.  

Studiecirkeln handlar också om det goda samtalet. Oavsett om samtalet förs i organiserad form, fysiskt eller digitalt. Ämnet är i det sammanhanget inte det viktiga. Samtalet, mötet mellan människor, är det viktiga som bygger tillit, förståelse och förutsättningar för utveckling av vårt samhälle. 

När nu pandemin har drabbat världen och begränsat så väl föreningslivet, kulturen och folkbildningen att mötas, har vi berövats det mest grundläggande, den sociala gemenskapen. Gemenskapen som skapas när människor möts, när människor delar med sig av kunskap, engagemang och erfarenheter.  

Men vi ser också många exempel på möten och sammankomster som utvecklats till nya tillgängliga former eller digitaliseras. Så väl studiecirklar i musik och hanterverk som föreningsårsmöten och politiska samtal. Vi har sett kultur nedanför balkongerna på äldreboenden eller utomhusföreläsningar.   

Det har nu gått 100 år sedan bröderna Carlsson höll sin första studiecirkel i köket på deras gård i Gåsaboda i Slöinge. I dag, precis som då, finns det krafter i samhället som vill begränsa oss i vår frihet att tänka och samtala, men studiecirkeln står fortfarande stark.

Den står stark som metod – där alla kommer till tals och får dela sitt engagemang och sin kunskap med varandra. Den står stark som form – där så väl företagsekonomi, musik eller vardagssvenska får plats. Och inte minst så finns studiecirkeln nära dig – var du än bor finns något av Studieförbundet Vuxenskolans över 200 kontor eller uppemot 20 000 cirkelledare redo.  

Vi är övertygade om att vi ska fortsätta i minst 100 år till! Tillsammans driver vi utvecklingen av engagemang, bildning och demokrati - i hela landet. 

Ulrika Heie, ordförande för Studieförbundet Vuxenskolan 
Sara Svanström, ordförande för Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

Här kan du läsa mer om Fria tankars hem och om hur vi på Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med det goda samtalet!