Lättläst politiker

Det ingår i demokratins DNA att så många som möjligt ska vara med och bestämma. Även de som behöver lättlästa texter för att kunna ta till sig skriven information.

– För att lyckas med det måste valinformationen utformas så att alla väljare förstår, säger Kersti Larsson på Studieförbundet Vuxenskolan.

Studieförbundet Vuxenskolan har därför tagit fram en ny och helt unik onlineutbildning. Där får politikerna tips på hur man går till väga för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av partiets information inför valet.

– En dröm är att alla partier ska ha lokal valinformation på lättläst i valrörelsen i höst, säger Kersti Larsson.

Lättläst är en metod som används av myndigheter. Men även vardagliga texter behöver finnas på lättläst svenska för dem som har behovet.

Kersti Larsson. Foto: SV

Här hittar du onlineutbildningen Bli en lättläst politiker