Tillbaka

Man invandrar inte bara en gång. Utan två.

– Jag är stolt över att vi inte väntade på att de byråkratiska kvarnarna hade malt färdigt innan vi agerade. Vuxenskolan i Stockholm var en av de avdelningar i landet som reagerade snabbast.

Alcides Gimenez, enhetschef på Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, berättar om 2015, året då stora flyktingskaror sökte sig till Sverige undan krig och förföljelser. Tack vare handlingskraft och frivilliga insatser kunde Vuxenskolan snabbt erbjuda nyanlända tillgång till svensk folkbildning, bland annat i form av Porträtt på Alcides Gimenezkurser i svenska och samhällsintroduktion.

– Vi arrangerade även – och arrangerar fortfarande – verksamhet för yngre. Många av dem som kommer hit är ju barn och ungdomar och de längtar efter dans, musik, poesi … sådant man blir glad av. Glädje är en viktig motvikt till tragik och traumatiska upplevelser. Skratt är både förlösande och helande.

Flydde diktatur
Alcides vet vad han talar om. Tjugo år gammal kunde han tack vare FN fly undan diktaturen i Uruguay.

– Jag var politisk flykting och hade ingen aning om vilken min slutdestination skulle bli. Frankrike, Kanada eller Sverige? Inte förrän 24 timmar innan planet skulle lyfta fick jag reda på att det var till Stockholm jag skulle.

Trots att Alcides utbildade sig och snabbt blev en del av det svenska samhället var han ändå inställd på att en dag, så snart det politiska läget stabiliserats, återvända. Fysiskt befann han sig i Sverige men mentalt och själsligt var han kvar i Uruguay.

– Efter tio år i Sverige flyttade jag tillbaka men upptäckte att det var i Sverige som mitt liv fanns. Så jag återvände hit och blev kvar. Man kan säga att jag invandrade två gånger. Första gången med kroppen, andra med hjärtat.

Väntar på fred
Enligt Alcides är hans resa på inget sätt unik. Många av de nyanlända han träffar för att berätta om svensk folkbildning och om vikten av att lära sig såväl det nya språket som landets värderingar, koder och kultur, svarar att det är meningslöst. De är i Sverige tillfälligt, ska ändå snart återvända. Bara det blir fred. Så de avskärmar sig, enligt Alcides. Följer nyhetsrapporteringen från hemlandet, kan allt om den politiska situationen där men inget om hur Sverige styrs. Eller vem som är statsminister.

– Medan de väntar på freden växer deras barn upp här i Sverige. Barn och unga integreras och finner sig tillrätta. De vill inte flytta och plötsligt är rollerna ombytta – barnen tvingas ta ansvar för föräldrarna istället för tvärtom. Så ska det inte vara.

Förra året arrangerade Vuxenskolan i Stockholm 89 kurser i svenska och samhällskunskap för över 550 deltagare.

– Jag ser folkbildning som en nyckel till lyckad integration och är stolt över att kunna bidra med min erfarenhet.