Årsstämma 2018

Välkommen till SV Stockholms stämma 2018.

Stämman hålls torsdagen den 22 mars kl 18 i SV Stockholms lokaler på Tjärhovsgatan 6, Södermalm. (T-bana Medborgarplatsen)

 

Stämmohandlingar:

Välkomstbrev

Förslag till dagordning SV Stockholm

Verksamhetsberättelse 2017

Årsredovisningen 2017

Revisionsberättelsen 2017

Budget 2018

Verksamhetsplan 2018

Stadgar

Valberedningens förslag

Motion och styrelsens svar

Trojas handlingar