Vi söker en verksamhetsutvecklare (inriktning funktionsnedsättning)

Vi gör skillnad - Vill du bli vår kollega?

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm gör skillnad inom många olika områden. Vi arbetar för att alla människor ska ha möjlighet till en individuell bildningsresa.

Vi arbetar med; stöd åt föreningslivet; kurser och kultur för personer med funktionsnedsättning; öppen kursverksamhet. 

Vi har kontor på Tjärhovsgatan 6 på Södermalm. Många av våra medarbetare har en stor del av sin arbetstid förlagd ute i verksamheter runt om i Stockholm beroende på arbetsuppgifter.

Verksamhetsutvecklare (inriktning funktionsnedsättning)

Som verksamhetsutvecklare kommer du att organisera studiecirklar för personer med olika funktionsnedsättningar. Vi samarbetar med socialpsykiatrin om cirklar för personer med psykisk ohälsa. Vi bedriver även cirklar för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Du ska både upprätthålla etablerade kontakter, administrera verksamheten och skapa nya samarbeten.

Rollen är utåtriktad och du ska trivas med att arbeta självständigt med stort eget ansvar. Du jobbar nära en utvecklingsledare som leder arbetet på din enhet.

Vi söker dig som:

 • Tycker om och är bra på att möta människor.
 • Har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap.
 • Har erfarenhet av ideella organisationer och förstår vilken roll föreningslivet har i samhället.
 • Kan arbeta projektorienterat och har goda kunskaper om samordning och ledning.
 • Har vana vid budgetarbete och uppföljning.
 • Har hög digital kompetens och intresse av digitalt lärande.
 • Har kunskap om och förståelse för hur de offentliga och politiska strukturerna fungerar.
 • Har erfarenhet av workshops och/eller processledning.
 • Uttrycker dig väl i tal och skrift.

Meriterande är:

 • Praktisk erfarenhet av digital pedagogik
 • Kunskap om folkbildningens pedagogik och lärande
 • Erfarenhet av målgruppen personer med psykisk ohälsa

Vill du veta mer?
Kontakta enhetschef och utvecklingsledare Kersti Larsson, kersti.larsson@sv.se eller facklig representant (Unionen) Annika Ingeson, annika.ingeson@sv.se

Din ansökan med CV och löneanspråk vill vi ha så snart som möjligt, dock senast den 3 april till e-postadressen: kersti.larsson@sv.se. Vi kommer att genomföra intervjuer löpande.

Välkommen med din ansökan!

Studieförbundet Vuxenskolan

Värdegrund
SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.

Vision
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms vision är ett öppet, demokratiskt och hållbart samhälle där människor med olika erfarenheter och förmågor ges möjlighet att tillsammans växa och bilda sig. 

Mission
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms mission är att vara en aktiv samhällsaktör, skapa mötesplatser och vara lyhörd för individers och gruppers behov av utveckling.