Vår personal

Administration

Allmänmarknad

Funktionsnedsättning

 • Lill Carlsson

  Verksamhetsutvecklare

  Telefon 08-679 03 33

  Epost lill.carlsson@sv.se

  Mer om Lill + Stäng info –
  Om Lill

  Lill arbetar med cirklar inom alternativ kommunikation, framförallt TAKK, cirklar som riktar sig både till personal (förskolor och LSS) och allmänhet. Lill arbetar också med verksamhet inom psykisk ohälsa och publika arrangemang.

 • Erik Edlund

  Verksamhetsutvecklare

  Telefon 08-679 03 34

  Epost erik.edlund@sv.se

  Mer om Erik + Stäng info –
  Om Erik

  Erik arbetar med cirklar på dagliga verksamheter inom LSS där SV kompletterar den ordinarie verksamheten inom många områden. Föreningssamarbeten med bl a seminarier och kulturarrangemang samt viss verksamhet inom psykisk ohälsa är andra ansvarsområden.

 • Margareta Forselius

  Verksamhetsutvecklare

  Telefon 08-679 03 81

  Epost margareta.forselius@sv.se

  Mer om Margareta + Stäng info –
  Om Margareta

  Margaretas huvudsakliga ansvarsområde är afasi och verksamheten i samarbete med Afasiföreningen. Men hon arbetar även med kulturarrangemang på äldreboende och samarbetar och organiserar såväl anhörigcirklar som brukarcirklar med intresseföreningar inom t ex demens och Parkinson och viss med verksamhet inom psykisk ohälsa.

 • Kersti Larsson

  Enhetschef

  Telefon 08-679 03 36

  Epost kersti.larsson@sv.se

  Mer om Kersti + Stäng info –
  Om Kersti

  Kersti är övergripande ansvarig för vår stora verksamhet inom funktionsnedsättning. Verksamheten omfattar såväl cirklar i samverkan med socialpsykiatrin; psykisk ohälsa, som cirklar för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

 • Kerstin Risbo-Skärström

  Verksamhetsutvecklare

  Telefon 08-679 03 31

  Epost kerstin.risbo-skarstrom@sv.se

  Mer om Kerstin + Stäng info –
  Om Kerstin

  Kerstin arbetar inom området psykisk hälsa, huvudsakligen i samverkan med stadens olika aktörer inom socialpsykiatrin. Hon är också ansvarig för anhörigcirklar i samverkan med anhörigkonsulenter och cirkelverksamhet inom brukarinflytande och egenmakt.

IKC - Internationellt Kulturcentrum

Kommunikation

Organisation och musik