Vår personal

Stab

Allmänmarknad

Funktionsnedsättning

 • Erik Edlund

  Verksamhetsutvecklare

  Telefon 08-679 03 34

  Epost erik.edlund@sv.se

  Mer om Erik + Stäng info –
  Om Erik

  Erik arbetar med cirklar på dagliga verksamheter inom LSS där SV kompletterar den ordinarie verksamheten inom många områden. Föreningssamarbeten med bl a seminarier och kulturarrangemang samt viss verksamhet inom psykisk ohälsa är andra ansvarsområden.

 • Margareta Forselius

  Verksamhetsutvecklare

  Telefon 08-679 03 81

  Epost margareta.forselius@sv.se

  Mer om Margareta + Stäng info –
  Om Margareta

  Margaretas huvudsakliga ansvarsområde är afasi och verksamheten i samarbete med Afasiföreningen. Men hon arbetar även med kulturarrangemang på äldreboende och samarbetar och organiserar såväl anhörigcirklar som brukarcirklar med intresseföreningar inom t ex demens och Parkinson och viss med verksamhet inom psykisk ohälsa.

 • Kersti Larsson

  Enhetschef

  Telefon 08-679 03 36

  Epost kersti.larsson@sv.se

  Mer om Kersti + Stäng info –
  Om Kersti

  Kersti är övergripande ansvarig för vår stora verksamhet inom funktionsnedsättning. Verksamheten omfattar såväl cirklar i samverkan med socialpsykiatrin; psykisk ohälsa, som cirklar för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

 • Kerstin Risbo-Skärström

  Verksamhetsutvecklare

  Telefon 08-679 03 31

  Epost kerstin.risbo-skarstrom@sv.se

  Mer om Kerstin + Stäng info –
  Om Kerstin

  Kerstin arbetar inom området psykisk hälsa, huvudsakligen i samverkan med stadens olika aktörer inom socialpsykiatrin. Hon är också ansvarig för anhörigcirklar i samverkan med anhörigkonsulenter och cirkelverksamhet inom brukarinflytande och egenmakt.

IKC - Internationellt Kulturcentrum

Organisation och musik