Kontakta Vår personal

Vår personal

Välj enhet

Stab

 • Sara Kristensson

  Tillförordnad verksamhetschef

  Telefon 070-999 44 65

  Mobil —

 • Anna Ingels

  Kommunikatör

  Telefon 08-679 03 51

  Mobil —

  Om Anna

  Anna arbetar med digital kommunikation, formgivning, texter, kursprogram, sociala medier och film med mera. Anna är föräldraledig för tillfället.

 • Richard Larsson

  Controller

  Telefon —

  Mobil —

 • Susanne Liberson

  Telefon 08-679 03 02

  Mobil —

 • Marina Pelkonen

  Assisstent

  Telefon 08-679 03 13

  Mobil —

  Om Marina

  Marina arbetar med administrativ service, intern Gustav-support, inköp, fakturering med mera. Kontakt för vissa kamratcirklar och föreningar.

 • Elin Sahlin

  Kommunikatör (vikarie)

  Telefon 08-679 03 51

  Mobil —

  Om Elin

  Elin är vikarie för Anna Ingels och arbetar med digital kommunikation, formgivning, texter, kursprogram, sociala medier, med mera.

 • Håkan Wredh

  Vaktmästare

  Telefon 08-679 03 07

  Mobil —

Enheten för kursverksamhet

 • Erik Edlund

  Verksamhetsutvecklare

  Telefon 08-679 03 34

  Mobil —

  Om Erik

  Erik arbetar med cirklar på dagliga verksamheter inom LSS där SV kompletterar den ordinarie verksamheten inom många områden. Föreningssamarbeten med bl a seminarier och kulturarrangemang samt viss verksamhet inom psykisk ohälsa är andra ansvarsområden.

 • Margareta Forselius

  Verksamhetsutvecklare

  Telefon 08-679 03 81

  Mobil —

 • Clara Granado

  Verksamhetsutvecklare

  Telefon —

  Mobil —

  Epost —

 • Annika Ingeson

  Verksamhetsutvecklare

  Telefon 08-679 03 71

  Mobil —

  Om Annika

  Annika arbetar med vårt utbud av öppna kurser. Annika jobbar främst med kurser inom ämnesområdena Hantverk, Språk och Släktforskning. Hon är även koordinator för de öppna föreläsningarna och kulturarrangemangen.

 • Kersti Larsson

  Utvecklingsledare

  Telefon 08-679 03 36

  Mobil —

 • Kerstin Risbo-Skärström

  Verksamhetsutvecklare

  Telefon 08-679 03 31

  Mobil —

  Om Kerstin

  Kerstin arbetar inom området psykisk hälsa, huvudsakligen i samverkan med stadens olika aktörer inom socialpsykiatrin. Hon är också ansvarig för anhörigcirklar i samverkan med anhörigkonsulenter och cirkelverksamhet inom brukarinflytande och egenmakt.

 • Katarina Tängermark

  Verksamhetsutvecklare

  Telefon 08-679 03 23

  Mobil —

  Om Katarina

  Katarina arbetar med vårt utbud av öppna kurser. Katarina jobbar främst med kurser inom ämnesområdena Data och IT, Ekonomi och Hälsa. Hon ansvarar även för kurserna i vår vävlokal på Kungsholmen.

Förening och integration

 • Olga Biba

  Verksamhetsutvecklare

  Telefon 08-679 03 65

  Mobil —

  Om Olga

  Olga ansvarar för verksamhet med internationella föreningar och diverse kamratcirklar. Hon arbetar också med integrationsfrågor.

 • Mariela Concha-Ferreira

  Verksamhetsutvecklare

  Telefon —

  Mobil —

  Om Mariela

  Mariela ansvarar för verksamhet tillsammans med flera föreningar. Hon arbetar också med seniorverksamhet och integrationsfrågor.

 • Marie Eliasson

  Verksamhetsutvecklare

  Telefon 08-679 03 22

  Mobil 070–745 88 95

  Om Marie

  Marie är verksamhetsutvecklare inom musik. Hon arbetar med stöd till repande grupper, konsertarrangemang, föreläsningar och musikproduktionskurser. Marie ansvarar också för vårt samarbete med Fairtrade.

 • Christina Ihrén

  Verksamhetsutvecklare

  Telefon 08-679 03 75

  Mobil 070-968 84 64

  Om Christina

  Christina arbetar med inriktning på föreningssamarbete, samarbete med SVs grundorganisationer, cirkelledarutbildning, kurser och seminarier för cirkelledare och föreningsrepresentanter.

 • Nassnet Hakin

  Telefon 08-679 03 64

  Mobil —

  Om Nassnet

  Nassnet är koordinator för Kompasshuset och den verksamhet som bedrivs där. Hon arbetar främst med ungdomsverksamhet och integration.

 • Robin Johansson

  Verksamhetsutvecklare

  Telefon —

  Mobil —

 • Chabnam Koistinen

  Telefon 08-679 03 38

  Mobil —

 • Polki Nordström

  Verksamhetsutvecklare

  Telefon 08-679 03 72

  Mobil 070-441 37 50

  Om Polki

  Polki är verksamhetsutvecklare inom musik. Han arbetar med stöd till repande grupper, konsertarrangemang, föreläsningar och kurser. Polki arbetar också med samarbeten med lokala aktörer i ytterstadsområdena kring ungdomsverksamhet. Han är också ansvarig för språkcaféer i samarbete med Stadsbiblioteket.

 • Katarina Wicksell

  Verksamhetsutvecklare

  Telefon 08-679 03 74

  Mobil 070-786 60 15

  Om Katarina

  Katarina arbetar med inriktning på seniorer, samarbete med föreningar, kamratcirklar, kulturprogram och öppna föreläsningar.