Tillbaka

Brist på fritidsaktiviteter för utsatt grupp

Nyligen släpptes en rapport om hur fritiden ser ut på gruppbostäder. Rapporten har tagits fram av Stockholm stads Idrottsförvaltning och visar att personer med omfattande funktionsnedsättning deltar minst i de organiserade aktiviteter som samhället erbjuder. 

Att ha en omfattande funktionsnedsättning innebär att ha intellektuell funktionsnedsättning kombinerat med begränsningar när det gäller till exempel rörelseförmåga, syn eller hörsel. 

– Studieförbundet Vuxenskolan vill att varje individ ska ha möjlighet att ägna sig åt det just den personen gillar, säger Linda Allerth, enhetschef vid Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm och ansvarig för verksamheten för personer med funktionsnedsättning.

– Det finns ett väldigt stort behov och intresse hos målgruppen, säger Linda Allerth.

– Alternativen är få, vilket gör att de här personerna får väldigt begränsad variation i sina upplevelser.

I år har Vuxenskolan för första gången ordnat sommarkurser för gruppen med omfattande funktionsnedsättning. Kurserna blev genast fulltecknade och det var flera som inte fick plats.

– Det visar att det behövs mycket mer verksamhet och variation. Studieförbundet Vuxenskolan kommer fortsätta att arbeta för att deltagarna ska få utökade valmöjligheter, säger Linda Allerth.

Studien visar också på ett samband mellan delaktighet och god hälsa. De individer som har ett sammanhang och aktiviteter utanför sitt hem skattar sin hälsa som bättre.

Rapporten om hur fritiden ser ut på gruppbostäder har tagits fram av Stockholm stads Idrottsförvaltning. Rapporten finns nu publicerad på http://www.stockholm.se/idrott/forskning.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet på mynewsdesk

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

stockholm@sv.se

www.sv.se/stockholm

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av 10 studieförbund. Vuxenskolan är det studieförbund som finns på flest orter i Sverige. Vi har ett brett utbud av kurser som är öppna för allmänheten. Vi har också en omfattande kursverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt samarbete med flera hundra organisationer. Varav drygt 100 internationella kulturföreningar.

Studieförbundet Vuxenskolan hävdar alla människors lika värde och rättigheter.

Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.