Tillbaka

Hotar kunskap oberoende? Samtal om nämndemän och utbildningar

Kan nämndemän utbildas av ideella organisationer utan att förlora sin objektivitet? Kan nämndemän någonsin vara objektiva? Det är några av frågorna som kommer att ställas när Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till samtal. Medverkar gör bland andra Madeleine Leijonhufvud, jurist och professor i straffrätt, Bengt Ivarsson, ordförande Advokatsamfundet och Elsa Levinson, styrelseledamot, utbildare, FATTA. Bakgrunden till samtalet är en utbildning som FATTA, Studieförbundet Vuxenskolan, Centerkvinnor, Liberala kvinnor och Miljöpartiet ordnade i höstas.

Under hösten fick Sveriges nämndemän möjlighet att delta på en utbildning kring sexuella övergrepp. Utbildningen byggde på statistik gällande sexualbrott, redogörelse för hur medias rapportering ser ut samt forskning kring hur offer kan reagera vid övergrepp.


Studieförbundet Vuxenskolan ordnar nu en SV Arena med de främsta experterna inom området. SV Arena är en mötesplats där människor kan komma och bryta sina åsikter och därmed få ökad insikt.

Samtalsdeltagare
Ulrika Carlsson, förbundsordförande Studieförbundet Vuxenskolan
Madeleine Leijonhufvud, jurist och professor i straffrätt
Fredrik Wersäll, jurist och ämbetsman, president i Svea hovrätt
Bengt Ivarsson, ordförande Advokatsamfundet
Elsa Levinson, styrelseledamot, utbildare, FATTA
Med reservation för ev. ändringar.

Samtalsledare

Nina Larsson, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan

Bra att veta
Kostnadsfritt, men det är obligatoriskt att anmäla sig. Meddela oss vid förhinder. Samtalet kommer också att livesändas, se vår facebooksida.

Anmäl dig genom att klicka på denna länk

 

Läs mer om bakgrunden till samtalet här:

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/naemndemaen-behoever-laera-om-oevergrepp-28212

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/olaempligt-att-lobbygrupp-utbildar-naemndemaen-28302

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kunskap-aer-viktigt-aeven-foer-naemndemaen-28398?pack=28403

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/fatta-utoevar-inte-patryckningar-28897?pack=28403

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/kerstinweigl/article24102820.ab

 

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

stockholm@sv.se

www.sv.se/stockholm

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av 10 studieförbund. Vuxenskolan är det studieförbund som finns på flest orter i Sverige. Vi har ett brett utbud av kurser som är öppna för allmänheten. Vi har också en omfattande kursverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt samarbete med flera hundra organisationer. Varav drygt 100 internationella kulturföreningar.

Studieförbundet Vuxenskolan hävdar alla människors lika värde och rättigheter.

Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.