Tillbaka

Inspirationsträff om flerspråkighet i förskolan

Pressmeddelande Stockholm 2015-01-27


Inspirationsträff om flerspråkighet i förskolan

Vi tycker att läsning är viktigt. För att kunna lära, utvecklas och påverka. Och alla ska vi kunna läsa på vårt eget språk. Regeringens målsättning att förbättra läsfärdigheten är en rejäl utmaning i ett land med 200 olika modersmål. Många barn ska alltså lära sig läsa på flera språk.

Därför bjuder Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm in pedagoger, bibliotekarier och anhöriga till ett stort möte om läsfrämjande och flerspråkighet i förskolan. Tanken är att inspirera, underlätta och diskutera.

- Barn med flera språk är en otroligt viktig framtida resurs. Det vore slöseri att inte fånga upp den tillgången, säger Annika Estassy Lovén, chef på Vuxenskolan.

Profilerade bokförlag och bibliotek visar sina pedagogiska verktyg och det blir panelsamtal och föredrag. Intresset är enormt med hundratals anmälda och kö till återbud. Litteraturpedagogen Agneta Edwards är samtalsledare och ska föreläsa om bilderboken som språkutvecklare:

- Bilden förbises ofta i läsningen trots att den kanske bär större delen av berättelsen och dessutom är ett språk som alla kan dela och tolka, oavsett modersmål. Det avslutande samtalet kommer spegla dagens innehåll och fördjupa diskussionen. Vi tar bland annat upp vikten av samverkan för att nå resultat, så att flerspråkiga barn kan ta del av språkaktiviteter och så småningom bildning på lika villkor.

Studieförbundet Vuxenskolan är inte bara kursarrangör utan tar också sitt ansvar för samhällsutvecklingen. Vi har en stor verksamhet för personer med annan språkbakgrund, driver språkkaféer och samarbetar med över hundra internationella föreningar. Vi samverkar även med aktörer som En bok för alla och Bokspindeln.

- Via våra nätverk kan vi göra skillnad där skolan inte når ända fram, säger Annika Estassy Lovén. Alla måste vi ta vårt ansvar, läsningen är nyckeln till både integration och mångfald. Det är helt enkelt en demokratifråga som vi inte kan bortse från.

Tid: Torsdagen den 29 januari 2015 kl 13.00-17.00
Plats: Debaser Medis, Cocktailbaren, Medborgarplatsen 8 i Stockholm

För mer information, kontakta:
Sara Kristensson
Kommunikationschef
070-999 44 65

Annika Estassy Lovén
Chef Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
073-331 17 32

Klicka här för att ladda hem som pdf