Tillbaka

Kommentar om budgeten: Studieförbundet Vuxenskolan redo att möta utmaningen

Ett steg i rätt riktning” så kommenterar Annika Estassy Lovén, Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, regeringens budget om studieförbunden, asylsökande och språk.

I dag lämnade regeringen vårändringsbudgeten och vårpropositionen till riksdagen. Det finns nyheter om asylsökande, språk och studieförbunden i budgeten. 30 miljoner kronor föreslås fördelas av Folkbildningsrådet till studieförbunden.

– Det är ett steg i rätt riktning. Här i Stockholm arbetar vi sedan länge med alternativa undervisningsmetoder i svenska. Bland annat Svenska på hemspråkets grund, tillsammans med ideella organisationen International Womens Center. Beskedet i budgeten innebär förhoppningsvis att vi kommer att kunna erbjuda ännu fler att delta i vår framgångsrika verksamhet, säger Annika Estassy Lovén, Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.

Så här skriver regeringen bland annat om sitt förslag: Studieförbunden ska kunna stärka asylsökandes kunskaper i svenska. Studieförbunden ska kunna anordna aktiviteter, till exempel arbeta för att stärka kunskaper i svenska och om det svenska samhället redan under asyltiden. Satsningen gäller asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd men som fortfarande bor kvar på anläggningsboende. För detta tillkommer 30 miljoner under 2015 som ska fördelas av Folkbildningsrådet till studieförbunden. Läs mer härhttp://www.regeringen.se/sb/d/19865/a/257236 och härhttp://www.regeringen.se/sb/d/19893/a/257235

Hur pengarna kan komma att fördelas eller hur regelverket kan komma att se ut är för tidigt att säga. Annika Estassy Lovén hoppas på klarhet snart.

– Integrationsarbete är viktigt, vi ligger redan i startgroparna, säger Annika Estassy Lovén. Nytt för i år är vår unika verksamhet Kompasshuset för nyanlända. Verksamheten är inrymd i vårt aktiva kulturhus för internationella kulturföreningar vid Hornstull. Vi har ett spirande samarbete med arbetsförmedlingen och med folkhögskolor i vår närhet. Vi kan vara till stor nytta när nya medel skjuts till.

– Vi vet alla att utan kunskap i svenska är det omöjligt för nyanlända att aktivt ingå i det svenska samhället, säger Annika Estassy Lovén. Alla sätt att lära sig är bra och det är glädjande om studieförbundens erfarenheter tas till vara.

Fakta:

Läs mer om innehållet i budgeten och om budgetprocessen på regeringens webbplats här :http://www.regeringen.se/sb/d/2548 och här http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/budgetprocessen/

Fakta om Studieförbundet Vuxenskolan

Förbundschef: Niklas Lundgren

Studiecirklar: cirka 50 000

Cirkeldeltagare: cirka 330 000

Kulturarrangemang: över 50 000

Deltagare i kulturarrangemang: cirka 3 miljoner

Cirkelledare: cirka 16 000

Avdelningar i Sverige: 31

Chef Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm: Annika Estassy Lovén

Cirka 10 000 studietimmar svenskundervisning genomfördes hos Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm under 2014.

Över 100 internationella kulturföreningar samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

 

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk

 

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

stockholm@sv.se

www.sv.se/stockholm

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av 10 studieförbund. Vuxenskolan är det studieförbund som finns på flest orter i Sverige. Vi har ett brett utbud av kurser som är öppna för allmänheten. Vi har också en omfattande kursverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt samarbete med flera hundra organisationer. Varav drygt 100 internationella kulturföreningar.

Studieförbundet Vuxenskolan hävdar alla människors lika värde och rättigheter.

Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.