Tillbaka

Kursstart för nyanlända läkare

Idag börjar kursen för nyanlända läkare hos Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm. Syftet med pilotprojektet är att utbilda nyanlända läkare och övrig vårdpersonal så att de snabbt kan få förståelse för det svenska sjukvårdssystemet och möjlighet att etablera kontakter på arbetsmarknaden.

De 16 deltagarna står inför tre intensiva veckor. På programmet står;

-Studiebesök på de stora sjukhusen i Stockholm

-Möte med offentliga och privata vårdaktörer

-Svensk värdegrund så som abortsyn, bemötande av hbtq-personer och jämställdhet.

Några av föreläsarna är läkare som själva har kommit som flyktingar till Sverige och kan berätta om sin syn på vad som är specifikt med det svenska sjukvårdssystemet.

Projektet är unikt genom att det vänder sig direkt till asylsökande som alltså inte behöver ha fått beslut om uppehållstillstånd och inte heller ha genomgått SFI. Det innebär att etableringsprocessen kan bli mycket snabbare.

- Vi anser att nuvarande vägar för att etablera sig i Sverige är både byråkratiska och stelbenta men framför allt tidskrävande. Vi vill visa på folkbildningens möjligheter där de formella vägarna tar för lång tid, säger Annika Estassy Lovén.

Frieda Wentworth är projektledare hos Studieförbundet Vuxenskolan och leder pilotprojektet.

- Vi har träffat många nyanlända i våra studiecirklar i svenska och samhällsintroduktion, säger Frieda Wentworth.

- De allra flesta nyanlända har en stark drivkraft att snabbt etablera sig i Sverige med arbete, boende och samhällsengagemang.

- Vi har sett ett stort intresse från hela Sverige. Många har hört av sig, både personer som vill ordna liknande program i andra delar av landet, men även många som vill gå kursen men är bosatta på annat håll, säger Frieda Wentworth.

Atheneum Medicum är samarbetspartner och utförare i projektet som blivit möjligt tack vare stöd från Tillväxtverket.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms verksamhet för asylsökande

Under hösten 2015 startade Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm en stor verksamhet för asylsökande, dels för vuxna och dels för ensamkommande ungdomar.

250 personer deltog i cirklar i svenska och samhällskunskap under september - december. Arbetet fortsätter under 2016.

Verksamheten bedrivs på asylboenden, folkhögskolor och i Vuxenskolans egna lokaler i centrala Stockholm. Cirklarna genomförs ofta i samarbete med Kista träff eller olika föreningar.

Januari 2016 startade pilotprojektet för nyanlända läkare och annan vårdpersonal i samarbete med Atheneum Medicum. Den första kursen startar den 7 mars 2016.

Vuxenskolan har lång erfarenhet av att möta människor som är nya i Sverige. Vuxenskolan har dragit nytta av sitt nätverk och introducerar de asylsökande till andra verksamheter, så som Språkcaféer och föreningsverksamhet. Deltagarna får tillgång till kontaktnät och får möta andra utanför boendet.

Kompasshuset är Vuxenskolans satsning för ensamkommande flyktingungdomar.

 

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

stockholm@sv.se

www.sv.se/stockholm

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av 10 studieförbund. Vuxenskolan är det studieförbund som finns på flest orter i Sverige. Vi har ett brett utbud av kurser som är öppna för allmänheten. Vi har också en omfattande kursverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt samarbete med flera hundra organisationer. Varav drygt 100 internationella kulturföreningar.

Studieförbundet Vuxenskolan hävdar alla människors lika värde och rättigheter.

Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.