Tillbaka

Mer läsning för utsatta barn

Den 18 november startar Vuxenskolan "Letterbox Club Sverige", tillsammans med Bokspindeln och En bok för alla. Målgrupp är barn i utsatta livssituationer.

– Barns läsning är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Alla måste hjälpas åt och ta ett ansvar säger Annika Estassy Lovén, chef för Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.

The Letterbox Club har funnits i England under ca 10 år. Barnen som deltar får under en period bokpaket, personliga brev och kontakt med en författare och en bibliotekarie. Före och efter perioden mäts barnens läsförmåga.

– The Letterbox Club är ett mycket framgångsrikt koncept i England, säger Annika Estassy Lovén, och det känns oerhört roligt att Vuxenskolan bidrar till att metoden nu etableras i Sverige.

I första steget kommer fokus att ligga på barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd i Stockholm.

– Vi samverkar med socialtjänsten och lokala bibliotek i de aktuella stadsdelarna och med hjälp av Stockholms universitet mäter vi resultaten, säger Nina Suatan, Bokspindeln.

– Men redan de pilotprojekt som genomförts visar att metoden fungerar.

– Vår förhoppning är att kunna permanenta verksamheten även i Sverige, säger Annika Estassy Lovén.

Projektet Letterbox Club Sverige kommer att drivas av Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, Bokspindeln och En bok för alla i samverkan med Stockholms stad och Stockholms universitet. Projektet är idag finansierat under ett år och har fått stöd från Kulturrådet och Stockholms läns landsting. 
I förberedelsearbetet har även Region Jönköpings län bidragit, en förstudie genomfördes där 2015. Ett flertal barnboksförlag är involverade i projektet.

The Letterbox Club England är nominerat till ALMA-priset 2016.

Bokspindeln (Nina Suatan och Helena Eriksson Berhan) drev under tio år en bokhandel på Odengatan som stängdes 2014. Idag fortsätter verksamheten inom projekt för läsfrämjande och mångkultur.

En bok för alla är ett förlag som arbetar läsfrämjande och idag ägs av bokförlagen Alfabeta och Ordfront. Studieförbundet Vuxenskolan och ABF har representanter i förlagets styrelse.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

stockholm@sv.se

www.sv.se/stockholm

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av 10 studieförbund. Vuxenskolan är det studieförbund som finns på flest orter i Sverige. Vi har ett brett utbud av kurser som är öppna för allmänheten. Vi har också en omfattande kursverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt samarbete med flera hundra organisationer. Varav drygt 100 internationella kulturföreningar.

Studieförbundet Vuxenskolan hävdar alla människors lika värde och rättigheter.

Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.