Tillbaka

Mycket stort intresse för Vuxenskolans Kulturfest för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Vuxenskolan Stockholm arrangerar varje år en kulturfest, som riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Årets Kulturfest går av stapeln lördag den 22 oktober på Södermalm. Dagen bjuder på musik, prova-på-aktiviteter samt vernissage med bubbel. Intresset i år är rekordstort med över 200 föranmälningar.

Kulturfesten ger alla möjlighet att prova på de fritidsaktiviteter som Vuxenskolan erbjuder personer med intellektuell funktionsnedsättning. Exempel är orientalisk dans, teater, cirkus och spela i band. Dessutom blir det vernissage där ett tiotal grupper ställer ut sina alster. Kulturfesten vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning men alla är välkomna.

I dagarna har regeringen pekat på studieförbundens viktiga roll i arbetet med de mänskliga rättigheterna samt betonat arbetet för personer med funktionsnedsättning, detta i sin lägesrapport till riksdagen.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm har sedan många år fokus på personer med funktionsnedsättning. En viktig del är att erbjuda möjlighet till en meningsfull fritid.

- Hela 23% av våra deltagare är personer med funktionsnedsättning, säger Kersti Larsson, enhetschef, enheten för funktionsnedsättning hos Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm. Det är en viktig men kostsam verksamhet.

Kulturfesten är en manifestation av det arbete som bedrivs året runt. Intresset för Kulturfesten 2016 är rekordstort med över 200 anmälningar.

Tid: Lördag 22 oktober kl 12-17
Plats: Pumpan, Färgargårdstorget 5
Fri entré

Program på stora scen
12.00 Orientalisk dans och workshop
13.00 Vårburgarna
14.00 Teatergruppen Mio
15.00 Cirkus Gränslös
16.00 Hemlig gäst

Riksdagen har tidigare antagit målet för politiken för mänskliga rättigheter vilket är att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

I den aktuella skrivelsen redogör regeringen för sin strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter och lämnar en lägesrapport om Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Se skrivelsen härhttps://data.riksdagen.se/fil/5C2938A7-057C-40A7-8B8B-8983E4C752ED

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk 

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

stockholm@sv.se

www.sv.se/stockholm

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av 10 studieförbund. Vuxenskolan är det studieförbund som finns på flest orter i Sverige. Vi har ett brett utbud av kurser som är öppna för allmänheten. Vi har också en omfattande kursverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt samarbete med flera hundra organisationer. Varav drygt 100 internationella kulturföreningar.

Studieförbundet Vuxenskolan hävdar alla människors lika värde och rättigheter.

Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.